جشنواره....ناگهان يك پنجره

بنام دوست

 

جشنواره شعر ايلام در روزهای ۵و۶ خرداد در مجموعه باشگاه فرهنگيان ايلام برگزار شد ....عده ای بودند ....و تعدادی نيز نبودند .....

 

 چند عكس از جشنواره..........با پوزش از عزيزان عكسهای باكيفيت ...فقط همين ها هستند ...البته عكس هايی  از شاعران ايلامی و طبيعت زيبای ايلام هم هست كه به زودی آپلود خواهم كرد...فعلن همين عكس ها موجودند ....در صورت يافتن موارد جديد آنها را درج خواهم كرد.....

 

 Image hosted by TinyPic.com   Image hosted by TinyPic.com

چشمه چاله سرای ايلام                           محمد پيرانی شاعر توانای آبداناني

Image hosted by TinyPic.com   Image hosted by TinyPic.com

جليل صفر بيگی مجری برنامه                  شاه مراديان شاعر تواناي اركوازی

و شاعر توانای ايلامي    

  Image hosted by TinyPic.com   Image hosted by TinyPic.com

   حيدر ميرانی... خودم.... !!!                             آقای سالم پور احمد 

                                                                   شاعر گرانقدر دهلراني

Image hosted by TinyPic.com       Image hosted by TinyPic.com

 آقای رحمتی شاعر و ....                 آقای رضايی شاعر توانای موسياني

 رئيس ارشاد دهلران

Image hosted by TinyPic.com     Image hosted by TinyPic.com

كيومرث مرادی شاعر توانای دهلرانی          نور محمد ناصری شاعر توانای دهلراني

Image hosted by TinyPic.com    

آقای محمدی شاعر خوب ايوانی            

Image hosted by TinyPic.com      Image hosted by TinyPic.com

محمد دارايی شاعر خوب دهلرانی           بهروز سپيد نامه شاعر گرانقدر ايلامي

 

 

/ 0 نظر / 107 بازدید